Lidt Historie

LIDT HISTORIE

Første del af denne tekst er skrevet til minde om mine bedsteforældre Marius og Anne Nielsen som købte dette sted i 1927, og netop derfor Bænken som her bliver omtalt:

Marius’s Bænk som står på toppen af Klim Bjerg som blev indviet påsken 2013.

Marius’s Bænk
Marius Nielsen (døbt Villiam Marius Nielsen) blev født 1903
i Aggersborg ved Aggersund.
I midten af 1920´erne flyttede Marius sammen
med Anna Mikkelsen til Fjerritslev Hede og arbejdede på
Aagaard, som ligger lige syd for Fjerritslev. Anna bliv født
i 1902, lige vest for foden af Valbjerg (ved Bulbjerg), hvor
der dengang lå nogle få huse. Familien flyttede til Thorup Strand, og husene ved Valbjerg nedbrændtei 1913 og blev ikke genopført.
Parcellen Klim Strandvej 156 købte parret i foråret 1927
(hvor Hotel og Restaurant Klim Bjerg ligger i dag). Dengang
lå der her et lille landsted bygget af limsten og pandeplader.
Marius arbejdede her i Kalkbruddet i flere år og ligeledes
på Kalkovnen, som dengang lå ca. hvor Klim Strandvej 33
i dag ligger.
Parret fik sammen 13 børn, hvoraf 5 drenge døde af
tuberkulose ganske unge (mellem 2 – 17 år). Indenfor ét
år, 1941-1942, døde sønnen Niels Edvard 13 år gammel,
derefter sønnen Svend Aage 17 år gammel. Svend Aage
var indlagt på Nationalforeningens Sanatorium i Silkeborg
da han døde. På grund af fattigdom i hjemmet, blev kisten
transporteret hjem på ladet af en lastvogn foranlediget af
Holger og Else Krogh ( i dag firmaet Kroghs Stensiloer med
hovedsæde ved Klim Strand).
Marius blev selv ramt af tuberkulose og døde som 39-årig.
Her på dette sted sad han ofte og betragtede havet og
heden. (Derfor dette Tankested)
Marius efterlod sin kone Anna og 8 børn. Kommunen
besluttede at fjerne det gamle hus på adressen, da det lille
landsted var for ringe til beboelse og opførte derefter et
nyt hus til enken og børnene. Der blev indlagt elektricitet i
huset i 1966.
Anna drev stedet videre med hjælp fra børnene indtil sin
død i 1968, hvorefter den 12. i børneflokken Hans Jørgen
og hans kone Konni overtog stedet. De byggede et nyt
cafeteria som åbnede i 1970, og som senere blev udvidet
til det i dag nuværende Hotel og Restaurant Klim Bjerg.

historie-img

Hotel og Restaurant Klim Bjerg - 1968-2011

Hotel og Restaurant Klim Bjerg blev etableret i 1970 af de forhenværende ejere Konni Helenius Nielsen (født 1944) og
Hans Jørgen Nielsen (født 1940), som overtog Hans Jørgens
fødehjem efter moderens, enke Anna Nielsen, død i 1968.

Hans Jørgen, barn nummer 12 ud af en søskendeflok på 13, aftjente sin værepligt i Hvorup og Karup i årene 1960-1961. Herefter vendte han hjem for at bo hos sin mor. Indtil 1975 var han ansat hos Kroghs Stensiloer, som har hovedsæde ved Klim Strand.

Konni, barn nummer to ud af en søskendeflok på fem, er opvokset på Klim Gartneri, som lå på Sandvejen i Klim. Hun arbejdede som ung på Klim Cafeteria, hos Gartner Røge i Skerping samt på Lynggården i Hirtshals. I 1963 flyttede hun ind hos Hans Jørgen på Klim Bjerg.

Ejerne startede i det små, da de i 1970 stod klar med det nybyggede cafeteria. Her kunne man købe sig en kop kaffe og et stykke brød. Efterspørgslen steg og resulterede i flere udvidelser: køkkenet i 1975, baghuset i 1977, gildesalen i 1979, restauranten i 1989, endnu en udvidelse af gildesalen i 1992, første værelsesfløj i 1996 samt seneste værelsesfløj i 2002.

Konni og Hans Jørgen har tre børn:
Anna Lise Svaneborg (1965), gift med Ole Svaneborg. De har sammen tre børn
Martin, Mikkel og Cecilie.
Thomas Helenius Nielsen (1967), gift med Dorthe Danielsen. De har sammen fire børn
Kristina, Camilla, Andreas og Lærke.
Konrad Helenius Nielsen (1972), gift med Marian Nørgård Nielsen. De har sammen tre børn
Mads, Rasmus og Troels.

2011 -
Pr. 1. juli 2011 overtog Konrad og Marian, søn og svigerdatter, Hotel og Restaurant Klim Bjerg. Konrad er uddannet kok fra Stena Hotel i Frederikshavn. Han har efterfølgende arbejdet på bl.a. Brøndums Hotel i Skagen, Hotel Hanstholm, Store Restrup Slotshotel, og senest 10 år som hovmester på forskellige Olieproduktionsplatforme i den danske del af Nordsøen ( MOG ). Marian ( født på Læsø ) er uddannet tjener fra Stena Hotel i Frederikshavn. Næste generation står nu klar til at tage imod dig.

Velkommen til Hotel og Restaurant Klim Bjerg